mandala

"Každého dne se zkoumám trojím směrem: Zda jsem byl vždy, jednaje za druhé, věrný jejich zájmům, zda jsem plnil vždy své slovo ve styku se svými přáteli, zda jsem si neopomenul opakovat učení, které mi bylo předáno?"

Konfucius

Česky Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Darshan

DarshanKaždé první pondělí v měsíci v 18:00

Závazné přihlášení telefonicky do pátku předem

Cena: dobrovolný příspěvek

DARSAN

Sansktsky pojem Darsan znamená spatrit svatou bytost a prijmout tímto její pozehnání.

Hudba je základnim prvkem toto obradu. Atmosféra Darsanu je pro v$echny prítomné prílezitosti obrátit se od starosti kazdodenniho Zivota, kdy jsme neustále k nècemu vyzyváni a tlaceni, a to nám brání vstoupit na cestu k nasemu skuteènému a prvému JA.

Mym úkolem je otvirat lidská srdce a dovést je k poznáni, %e v sobè nesou nekonecnou lásku a Ze je velmi snadné tuto lásku piedávat druhym.

Kdyz prijímáme Darsan, sklánime se pred Avatarem. Ten bere nasi hlavu do rukou. Co pñi tom delá? Od chodidel az k vrcholku hlavy se táhnou dve cáry, tendi nez vlas. Maji na sobè uzliky, které Avatari pomáhají rozvazovat. Je to velice jemná práce a tyto uzliky se musí rozvazovat s velikou pozornosti, kdyby doslo k pretrzeni vlákna, je to nebezpeôné pro zivot.

Kdy≥ drZim vasi hlavu, rozvazuji tyto uzliky. Kdy% se dotykám vasi hlavy, svétlo se pohybuje po vláknech vzhúru. Urëuje tak jako metr vívoi vasi Karmy. Kdy≥ svètlo stoupá souvisle od chodidel a≥ na vrcholek hlavy, müze mit dlovek mnoho zázitkù a vizi. Kdy≥ svètlo dosáhne vrcholu hlavy, obdrzi clovek Darsan. Kdy≥ vystoupi nad hlavu, dosahujeme napoiení na bozskou, universální energii a informa¿ni kanály. Kdyz vase usilováni zeslábne, svétlo klesá dolú a je mozné, ze ze své cesty jednou sejdete. To je pak velká krize, ale té se dá kdykoliv zabránit.

Vokamziku, kdy se propoji cervené a bilé vlákna, docilite absolutni odpoutáni. To se ale stává zridka a jen têm, kdo má osvíceni. Dosáhnete obrovskych visek Ducha a vase Karma se ustáli a nehrozi jeji návrat. Pokud nejsou propojené, i u duchovne oteviensch lidi hrozi moznost, ¿e se uzaviou. Duchovno je jako kvèt a obè ¿áry isou jeho celou rostlinou.

Kdy≥ se diváme do o&í, dostáváte odpovèdi na vase otázky a dívám se do ka≥dého koutku vasi bytosti. Vidim vse uvnitù vás, abych videl, kde mohu pomoci. Kde mohu dát uzdraveni a sílu. Dávám Svètlo kazdé vasí dástecce a otevirám vás Svètlu.

Vidim tēzkosti ve vasich Zivotech a prekázky ve vasí karme. Moje pomoc pricházi jedine se svètlem. To dávám vasemu mentálnímu, vitálnímu a fyzickému telu.

Co to jsou uzliky?

Takovym uzlikem by mohla byt napì. pochybnost. V tom pripadè mohu pomoci dát víru a pochybnost vyjasnit.

Je dúlezité dostat mnoho Darsanú, abychom se zbavily uzlikü?

Ne, dúlezitá je nase uprimnost, nase usilováni a nase láska a pokora.

Jak se mohu behem Darsanu vice otevrit?

S klidnou mysli a dobrym soustredënim Zádejte Boha aby vás oteviel. Pokud to dokázete udelat, ucítite udinek toho, co vám dávám. Neziskáte tim víc, ale více ucítite.

Jak se máme pripravit na prijeti Darsanu?

Snazte se sedêt klidne, tise a bez myslenek. Je nutné byt klidny a pokojny.

Citís nasi bolest, radost a utrpeni?

Ano

Jak ti müzeme podekovat?

Podekováni je, ze prijímáte. To je veliká vèc.

Oddani, kteri jsou v okoli Mistra, si casto myslí, ≥e jsou vyvoleni.

Kazdy si zde mysli, Ze je zvlástni. Ale abys byl zvlástni, musis nejprve vèdet, ze nejsi nicim.

Mohl by jsi popsat vlastnost dúvèry vúci Bohu ¿i Universu, které jsou potrebné na této cestê?

Bud' prosty. Bud' jako dite. Dite nevi, dim se matka zabyvá, ale miluje ji a nechá ji o sebe pecovat, protoze vi, ze mu nikdy nenechá ublizit.

Mohu dospèt k Bohu ci poznáni prostrednictvim práce?

Nechod'te k Bohu di poznání skrze nèco, jdête prímo. Dosáhnète seberealizace a uvidite, ze vse co deláte, je napinêno svètlem. Nezijte pouze pro svou práci, Zijte pro Boha, délejte svou práci v nêm a pro nej. Kdy≥ se mu skuteène odevzdate, nebudete to pak vy, kdo pracuje, ale on, kdo pracuje skrze vás. Stanete se kanálem pro jeho sílu, vili a jeho svètlo. Zabere to das a vyzaduje to velkou distotu srdce a vlastnich pohnutek.

Jak je dulezitá relaxace pro duchovni oteviráni?

Byt uvolnëny a pokojny je pro oteviráni se, to nejdúlezitèjsi. Kdyz nejste soustredèni, jste nervózni, nemúzete se nicemu otevìit.